main-page2
main-page
סטנדרטים חדשים של
מקצועיות, אמינות ושירות
previous arrow
next arrow

לובי פוליטי, ציבורי וכלכלי

קבוצת כהן-רימון-כהן מביאה לתחום הלובינג בישראל סטנדרטים חדשים של מקצועיות, אמינות ושירות, המבוססים על מודל תרבות קשרי הממשל האמריקאיים. הקבוצה מציעה ללקוחותיה פעילות מונחית אסטרטגיה, המבוססת על מערך מידע, ומחקר מתקדמים, אצבע על הדופק והתעדכנות שוטפת ושיטתית, וקשרים מקצועיים מסועפים, המושתתים על אמון וכבוד הדדי עם הגורמים המשפיעים.

הניסיון העשיר והמוניטין, של בעלי ומנהלי החברה, דפנה כהן, רוני רימון ובני כהן, בהובלת תהליכים בתחום העסקי והציבורי, בשילוב צוות עובדים מקצועי, מעניקים לך ביטחון ומטרייה כוללת של מגוון תחומי מומחיות.